Evaluatie van de Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering (33.077); brief regering; Verzekerdenmonitor 2019 (TK, 22)