Deactivering van de quotumheffing (34.956); brief regering; Begeleidende brief bij de tweede nota van wijziging (TK, 8)