Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (31.996), Geestelijke gezondheidszorg (25.424), Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (32.399); brief van de minister van VWS inzake voorhang besluiten over gedwongen zorg (EK 25.424, G)