Initiatiefvoorstel-Van Rooijen Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet (34.606); brief lid / fractie; Antwoorden op resterende vragen uit de eerste termijn van het plenaire debat van 14 maart 2018 over de Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet (TK, 10)