Jaarverslag en slotwet Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2016 (34.725 XVI); brief regering; Antwoorden op vragen commissie van de V-100 bij het jaarverslag 2016 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (TK, 9)