Jaarverslag en slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2016 (34.725 XVII); brief Algemene Rekenkamer; Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) (TK, 2)