Goedkeuring voornemen tot opzegging Algemeen Verdrag en Administratief Akkoord inzake sociale zekerheid met Marokko (34.052); Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van SZW over de Nota internationaal (verdrags)beleid sociale zekerheid (EK, G)