Geweldsaanwending opsporingsambtenaar (34.641); Memorie van toelichting (TK, 3 herdruk)