Wijziging begrotingsstaten Infrastructuur en Milieu 2016 (voorjaarsnota) (34.485 XII); Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (TK, 3)