Implementatie EU-richtlijn bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote ondernemingen en groepen (34.383); nota naar aanleiding van het verslag (TK, 5)17 juni 2016

Bijlagen