Jaarverslag en slotwet Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2015 (34.475 VII); Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2015 (TK, 6)