Jaarverslag en slotwet Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2015 (34.475 VII); brief Algemene Rekenkamer; Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) (TK, 2)