Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2015 (34.475 IIA); brief Algemene Rekenkamer; Aanbieding van rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij de Staten-Generaal (IIA) (TK, 2)