Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2015 (34.475 J); brief Algemene Rekenkamer; Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Deltafonds (J) (TK, 2)