Jaarverslag en slotwet Wonen en Rijksdienst 2015 (34.475 XVIII); brief Algemene Rekenkamer; Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij Wonen en Rijksdienst (XVIII) (TK, 2)