Evaluatie van de Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering (33.077); brief regering; Aanbieding afschrift van de (eensluidende) brief aan Zorgverzekeraars Nederland, Vereniging Divosa, de Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren NVVK en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarin informatie wordt verstrekt over twee projecten die betrekking hebben op preventie van wanbetalers in de zorgverzekering (TK, 3)