Wijzigingswet financiële markten 2010 (32.036); brief van de minister van Financiën ter aanbieding van het rapport 'Naar een dienstbaar en stabiel bankwezen' van de Commissie Structuur Nederlandse banken (EK, M)