Wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs inzake het bevorderen van meer doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs (33.187); brief regering; Conferentie "Samen voor jongeren" over samenwerking in de regio (TK, 40)