Geefwet (33.006); brief inzake afdoening van toezegging betreffende informatie over alternatief voor de notariele akte bij periodieke giftenaftrek (EK, B)