Wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs inzake het bevorderen van meer doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs (33.187); brief regering; Antwoord op vragen, gesteld tijdens de eerste termijn, over het wetsvoorstel ‘doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs (TK, 29)