Grondwettelijke basis voor het instellen van openbare lichamen in het Caribisch deel van Nederland (33.131); brief regering; Aanbieding afschrift van de brief aan eilandsraden over wijziging Grondwet (TK, 14)