Begrotingsstaten Buitenlandse Zaken 2012 (33.000 V); brief regering; Wijziging in de beleidsregels van het Standaardkader ontwikkelingssamenwerking 2012 (algemene bepalingen voor subsidiëring maatschappelijke organisaties gericht op structurele armoedebestrijding in ontwikkelingslanden) (TK 33.000 V / 32.605, 161)