Begrotingsstaten Buitenlandse Zaken 2012 (33.000 V); brief inzake het speerpunt veiligheid en rechtsorde (EK, AA)