Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2012 (33.000 XV); Verslag van een schriftelijk overleg inzake spoedeisende wetsvoorstellen voor het zomerreces (EK, E)