Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2012 (33.000 XV); brief regering; Afschrift van de brief aan de SER inzake adviesvoornemens van het kabinet voor het jaar 2012 (TK, 6)