Wijzigingswet financiële markten 2010 (32.036); brief van de minister van Financiën over het Beleids- en wetgevingspakket op het terrein van financiële markten (EK, G)