Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2012 (33.000 XV); brief regering; Jaarplan Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2012 (TK, 4)