Wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met de Wet veiligheidsregio’s (32.195); brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het moment waarop de memorie van antwoord verwacht kan worden (EK, C)