Miljoenennota 2010 (32.123) ; verslag van een schriftelijk overleg van de commissie voor Economische Zaken met de ministers van Economische Zaken en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in reactie op aanvullende vragen over aanbestedingsregels en de invloed op zorg en onderwijs (EK, M)