Tegemoetkoming in de kosten voor de zorg voor illegale vreemdelingen (31.249); verslag van een schriftelijk overleg van commissie voor VWS/JG met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake tandheelkundige hulp aan illegalen (EK, I (herdruk))



10 november 2009

Bijlage