Belastingplan 2008 (31.205); brief van PricewaterhouseCoopers over de uitvoering van de motie Essers c.s. (12 september 2008) (ter inzage gelegd bij EK 31.205 / 31.206, P, onder griffienummer 139362.06)