Goedkeuring opzegging deel VI Europese Code inzake sociale zekerheid (31.267), Goedkeuring herziene Europese Code inzake sociale zekerheid (31.283); Notitie overgangsrecht in de sociale zekerheid (25900, EK 87, nr. 87b) (12 mei 2000) (ter inzage gelegd bij EK 31.267 / 31.283, F onder griffienummer 140350.04)