Belastingplan 2008 (31.205), Overige fiscale maatregelen 2008 (31.206); verslag van een schriftelijk overleg van de commissie voor Financiën met de staatssecretaris van Financiën over de uitvoering van de motie-Essers (CDA) c.s. (EK 31.205 / 31.206, I) inzake de bestaande en de nieuwe Vaststellingsovereenkomsten met woningcorporaties en stadsherstellichamen (EK 31.205 / 31.206, L)